• Strona główna
  • Mapa strony

Edukacja

Strefa Edukacji

Jedną z moich największych zawodowych pasji jest nauczanie. W ciągu kilkunastu lat zaprojektowałam i zrealizowałam szereg wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych dla studentów psychologii, socjologii, pedagogiki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Prowadziłam i prowadzę zajęcia m.in. z takich przedmiotów, jak: psychologia społeczna, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozwiązywanie konfliktów społecznych, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, osłabianie stereotypów i uprzedzeń, autoprezentacja, interwencja psychologiczna (treningi: komunikacji, asertywności, interpersonalne, antystresowe, twórczości). Jestem również współautorem programu specjalizacji z zakresu psychologii społecznej realizowanego na studiach psychologicznych w Instytucie Psychologii UAM.

Na polu edukacji specjalizuję się w praktycznym zastosowaniu wiedzy psychologicznej w organizacjach. W moich seminariach, treningach i szkoleniach wzięło już udział kilka tysięcy osób. Były to m.in. szkolenia z zakresu psychologii komunikacji interpersonalnej, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Zrealizowałam także kilkadziesiąt programów kompleksowej oceny personelu metodą Assessment/Developement Centre - jako assessor oraz kierownik projektów.

W ostatnich latach bardzo ważnym obszarem mojej aktywności w obszarze popularyzowania wiedzy psychologicznej są e-porady, których udzielam m.in. na tej stronie, a także blog. Serdecznie zapraszam do ich czytania i komentowania.