• Strona główna
  • Mapa strony

Warsztaty rozwoju osobistego
Autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem

Wszystkich, którzy chcą żyć bardziej świadomie i w zgodzie ze sobą,
zapraszam do uczestnictwa w moich warsztatach i treningach.
Wierzę, że autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem
daje szansę na odkrycie drzemiących w każdym z nas możliwości,
pełniejsze ich wykorzystanie i rozwój.

Warsztaty rozwoju osobistego