• Strona główna
  • Mapa strony

Moje książki

Pisanie towarzyszy mi od początku pracy zawodowej. Początkowo było jednym z obowiązków - działalność naukowa wymagała ode mnie systematycznego publikowania. Z czasem pisanie przerodziło się w pasję, której efektem jest blog oraz kącik porad psychologicznych na mojej stronie, a także poradnik "Asertywność w ćwiczeniach", który niedawno się ukazał.

Asertywność w ćwiczeniach

„Asertywność w ćwiczeniach” to praktyczny poradnik do samodzielnej nauki asertywności. Książka jest adresowana do osób mających trudności z obroną granic i asertywnym wyrażaniem siebie, ale także do wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, dla których codzienna praca nad sobą stanowi ważny element życia oraz bogate źródło satysfakcji i radości.

Czytaj dalej...

Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu

„Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną” to naukowa monografia podejmująca problematykę zdrowia i choroby z perspektywy dwóch dyscyplin: psychologii komunikowania się i komunikacji społecznej

Czytaj dalej...

Interdyscyplinarne studia nad płcią

„Interdyscyplinarne studia nad płcią” – to książka podejmująca problematykę kulturowych uwarunkowań kobiecości i męskości oraz psychologicznych i społecznych konsekwencji stereotypów związanych z płcią.

Czytaj dalej...