• Strona główna
  • Mapa strony

Terapia u mnie

Psychoterapia

W obszarze pomocy psychologicznej pracuję od 1999 roku. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej oraz małżeńskiej i par. Myśląc o człowieku i istocie jego problemów odwołuję się do psychologii humanistyczno-egzystencjalnej, ukierunkowanej na odkrywanie wewnętrznych zasobów każdej jednostki oraz umiejętne ich wykorzystanie w inicjowaniu pozytywnych życiowych przemian. Podejście, które reprezentuję, można poznać bliżej sięgając do działu: „Najczęściej zadawane pytania - FAQ" oraz do porad, których udzielam bezpłatnie za pośrednictwem Internetu w zakładce: "Porady online".

Moje zaproszenie kieruję do tych osób i par, które:

  • poszukują wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych
  • doświadczają pustki i braku sensu życia
  • cierpią z powodu nadmiernego stresu i przeciążenia
  • pragną odbudować poczucie własnej wartości
  • chcą nauczyć się asertywności
  • dążą do poprawy jakości swoich relacji z ludźmi (rodziną, dziećmi, partnerem, współpracownikami i in.)
  • chcą efektywnie rozwiązywać konflikty
  • pragną rozpoznać i pełniej zaspokajać swoje potrzeby i pragnienia.

Moje zainteresowanie psychoterapią zaowocowało podjęciem szeregu specjalistycznych szkoleń oraz kursów z tej dziedziny w ośrodkach polskich i zagranicznych, których ukoronowaniem było uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Gestalt. Ukończyłam m.in. kompleksowe, akredytowane przez European Association for Gestalt Therapy szkolenie z psychoterapii Gestalt w Krakowie (4-letnia szkoła psychoterapeutów i trenerów) i w Poznaniu (1,5-roczny cykl: "Gestalt - terapia holistyczna"w ośrodku AION), szkolenie I i II stopnia z Analizy Transakcyjnej (Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej), roczny kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, rodzinnej i par (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), szkolenie z zakresu terapii par w ujęciu Gestalt (organizowane m. in. przez Instituto Gestalt Firenze, Roma, Italy), szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z rodziną obciążoną tajemnicą i tabu (Systemische Gesellschaft, Berlin, Deutschland), trening "Urazy wczesnodziecięce" (Instytut Psychologii UAM). Odbyłam również szereg staży klinicznych na oddziałach: neurologii, psychiatrii i nerwic. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

gabinet psychoterapii Wrocław

Obok metod wywodzących się z nurtu humanistyczno-egzystencjalnego, m.in. Gestalt, integruję - w zależności od aktualnych potrzeb - szeroki zakres technik pochodzących z takich szkół, jak: koncepcja asertywności, analiza transakcyjna, terapia systemowa, psychodrama czy podejście psychodynamiczne. Jestem zdania, że w terapii nie istnieje „jednynie słuszna droga". Warto zatem sięgać do dorobku rozmaitych nurtów, pod warunkiem, że psychoterapeuta ma świadomość, w którym momencie i w jakim celu korzysta z danej metody.

Jestem przekonana, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. I wierzę, że zmiana jest możliwa.