• Strona główna
  • Mapa strony

Standardy etyczne

Uważam, że każda osoba pracująca w obszarze pomocy i poradnictwa psychologicznego jest zobowiązana do przestrzegania przyjętych w tym zakresie standardów etycznych. Stąd też dokładam wszelkich starań, by wszystkie podejmowane przeze mnie działania pozostawały w zgodzie z zasadami określonymi przez polski Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa.

Szczególne znaczenie przywiązuję do przestrzegania zasady tajemnicy zawodowej oraz konieczności systematycznego superwizowania swojej pracy. Regularna superwizja jest współcześnie traktowana jako z najważniejszych aspektów dbałości terapeuty o swoich klientów oraz o samego siebie. Dzięki konsultowaniu własnej pracy z drugim doświadczonym psychoterapeutą można przyjrzeć się podejmowanym oddziaływaniom z niezależnej, bardziej obiektywnej perspektywy. Możliwość spojrzenia na siebie z zewnątrz, z punktu widzenia osoby trzeciej, daje terapeucie szansę na poszerzenie świadomości samego siebie oraz swoich działań w relacji terapeutycznej. Pozwala to uniknąć pułapek w procesie terapii, a także ułatwia osiągnięcie zakładanych celów.