• Strona główna
  • Mapa strony

Asertywność w ćwiczeniach

„Asertywność w ćwiczeniach” to praktyczny poradnik do samodzielnej nauki asertywności. Książka jest adresowana do osób mających trudności z obroną granic i asertywnym wyrażaniem siebie, ale także do wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, dla których codzienna praca nad sobą stanowi ważny element życia oraz bogate źródło satysfakcji i radości.

Spis treści:

1. Podstawowe wzorce reakcji interpersonalnych
Kiedy atakujemy? – agresja w kontaktach międzyludzkich
Kiedy ulegamy? – podporządkowanie się innym ludziom
Kiedy manipulujemy? – brak szacunku dla drugiego człowieka
Kiedy okazujemy szacunek? – asertywność w relacjach interpersonalnych
Mity na temat asertywności

2. Filary postawy asertywnej
Pozycja życiowa: ja jestem OK – ty jesteś OK
Asertywny monolog wewnętrzny
Asertywne prawa
Uważność
Wewnętrzna równowaga

3. Przygotowanie do treningu
Jaki jestem? – autodiagnoza
Plan osobistego treningu
Drabina uczenia się
Etapy treningu asertywności

4. Asertywna komunikacja
Aktywne słuchanie
Asertywna ekspresja
Asertywna mowa ciała
4 uniwersalne techniki asertywne
Z treści na proces
Komunikat JA
Zdarta płyta
Komunikat podtrzymujący relację

5. Asertywne wytyczanie granic i ich obrona
Fizyczne i psychologiczne terytorium
Dlaczego granice psychologiczne są ważne?
Techniki asertywnej obrony granic
Asertywna odmowa
Asertywna odpowiedź na atak werbalny

6. Asertywne ocenianie i przyjmowanie ocen
Pułapki w ocenianiu ludzi
Techniki asertywnej oceny
Radzenie sobie z krytyką

7. Asertywne radzenie sobie z trudnymi emocjami
Jak asertywnie radzić sobie ze złością?
Jak okiełznać tremę podczas wystąpień publicznych?
Jak oswoić nieśmiałość?

8. Asertywne rozwiązywanie konfliktów
Style reagowania w sytuacji konfliktowej
Dlaczego warto negocjować po partnersku?
Dynamika konfliktu
Techniki asertywnego rozwiązywania konfliktów
Asertywna obrona przed negocjatorem stosującym manipulację

Zakończenie
Asertywność i jej karykatura
Wyrozumiałość i jej znaczenie
Poczucie humoru i dystans do siebie