• Strona główna
  • Mapa strony

Interdyscyplinarne studia nad płcią

„Interdyscyplinarne studia nad płcią” – to książka podejmująca problematykę kulturowych uwarunkowań kobiecości i męskości oraz psychologicznych i społecznych konsekwencji stereotypów związanych z płcią.

Książka zwieńczyła cykl naukowych spotkań doktorantów Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których odbywały się dyskusje m.in. o psychologii płci i rodzaju. Seminaria miały miejsce w latach: 1999 – 2002. Ich uczestnikami byli redaktorzy tomu.