• Strona główna
 • Mapa strony

„Szanuję siebie i innych” - trening asertywności

Asertywność jest umiejętnością niezbędną w skutecznym nawiązywaniu relacji oraz komunikowaniu się z ludźmi. Polega na takim sposobie kontaktowania się z drugim człowiekiem, który respektuje jego granice, a jednocześnie pozwala wyraźnie określić własne. Można powiedzieć, że asertywność stanowi swoisty balans pomiędzy inwazyjnością a uległością. Kiedy stajemy się się osobami asertywnymi, wzrasta nasza samoocena, szacunek do samych siebie, a także skuteczność w komunikowaniu się z otoczeniem. Potrafimy także bardziej twórczo radzić sobie w sytuacjach trudnych, zaspokajać własne potrzeby przy jednoczesnym uwzględnieniu punktu widzenia drugiej strony. Trening jest adresowany do osób, które chcą rozwijać umiejętności asertywne w rozmaitych dziedzinach życia – zawodowego, rodzinnego czy towarzyskiego.

W trakcie warsztatu będziesz miał możliwość:

 • odkryć charakterystyczny dla siebie stylu kontaktowania się z ludźmi (agresywny, uległy, manipulujący, asertywny)
 • określić własny poziom asertywności w trudnych sytuacjach społecznych (wyrażanie krytyki, przyjmowanie ocen, ujawnianie uczuć pozytywnych i negatywnych i in.)
 • wzmocnić umiejętności kształtowania równowagi w relacjach z innymi ludźmi
 • nauczyć się otwarcie komunikować swoje potrzeby i oczekiwania w sytuacjach spornych
 • opanować sztukę asertywnej odmowy
 • rozwinąć kompetencję asertywnej konfrontacji przekonań i opinii
 • poznać asertywne sposoby reagowania na krytykę: uogólnioną, oceniającą czy wyrażaną nie wprost
 • nauczyć się stosować techniki asertywnej obrony przed powtarzającymi się sytuacjami inwazyjnymi (presja, manipulacja, naruszanie fizycznego i\lub psychologicznego terytorium, atak werbalny itp.)
 • poznać asertywne sposoby wyrażania pochwał oraz krytyki
 • w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu przećwiczyć zachowania asertywne przy zastosowaniu techniki grania roli.

Czas trwania: dwa ośmiogodzinne (8 x 45 minut) spotkania, najczęściej odbywające się w weekend.
Cena: 450zł./osoba

Rezerwacja

Proszę o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji.


*) Pola wymagane


Rezerwuję warsztat