• Strona główna
  • Mapa strony

„Ja – Ty i przestrzeń pomiędzy nami” - trening interpersonalny

„Całe prawdziwe życie jest spotkaniem”
Martin Buber

Zaproszenie na trening jest kierowane do osób, które – w trakcie spotkania „Tu i Teraz” z innymi uczestnikami – chcą lepiej poznać i zrozumieć swoje zachowania, emocje i potrzeby w relacjach z ludźmi. W bezpiecznej atmosferze zaufania i dyskrecji, uczestnicy są zachęcani do udziału w rozmaitych doświadczeniach i dyskusjach, podczas których mają możliwość uważnego przyglądania się sobie, odkrywania posiadanych możliwości oraz ograniczeń w kontaktach, a także rozpoznawania własnych potrzeb i oczekiwań wobec innych ludzi.

Dzięki nieskrępowanej wymianie myśli, uczuć i spostrzeżeń trening stwarza okazję do zmiany stereotypowego myślenia o sobie i otaczającym świecie, zmniejszenia lęku przed odrzuceniem, a wreszcie – nabrania odwagi do budowania relacji z ludźmi będąc jednocześnie w zgodzie z samym sobą.

W trakcie treningu będziesz miał możliwość – odwołując się do doświadczeń własnych oraz innych uczestników – poszukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • W jaki sposób nawiązujesz kontakty z ludźmi?
  • Czego oczekujesz od spotkania z drugim człowiekiem?
  • Jak jesteś postrzegany przez osoby, z którymi wchodzisz w interakcje?
  • W jaki sposób możesz wyrażać własne emocje, potrzeby i oczekiwania w kontaktach z innymi?
  • Jakich doświadczasz trudności w budowaniu bliskich relacji?
  • W jaki sposób możesz przezwyciężyć swoje ograniczenia, by Twoje związki z ludźmi były bardziej satysfakcjonujące?

Czas trwania: dwa ośmiogodzinne (8 x 45 minut) spotkania, najczęściej odbywające się w weekend.
Cena: 450zł./osoba

Rezerwacja

Proszę o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji.


*) Pola wymagane


Rezerwuję warsztat